nyttige artikler

Inspirasjon er for amatører - resten av oss dukker opp og kommer på jobb

Sitatet over er fra maleren Chuck Close, som sier at han aldri har hatt "malerblokk" i livet. Mottoet "bare dukke opp og komme på jobb" er en flott trosbekjennelse å leve etter, spesielt hvis du vil være produktiv og kreativ.

Brain Pickings fremhever et intervju med Chuck Close publisert i:

Inspirasjon er for amatører - resten av oss dukker opp og kommer på jobb. Og troen på at ting vil vokse ut av aktiviteten i seg selv og at du - gjennom arbeid - vil støte på andre muligheter og sparke åpne andre dører som du aldri ville ha drømt om hvis du bare satt og lette etter en flott kunst [idé ]. Og troen på at prosessen på en måte er befriende og at du ikke trenger å finne opp hjulet på nytt hver dag. I dag, vet du hva du vil gjøre, kan du gjøre det du gjorde i går, og i morgen skal du gjøre det du [gjorde] i dag, og i det minste i en viss periode kan du bare jobbe. Hvis du henger der inne, vil du komme deg et sted.

Closes holdning minner meg om et annet inspirerende sitat fra Pablo Picasso: "Inspirasjon eksisterer, men det må finne deg i arbeid."

For mer om Close's arbeidsetikk og tanker om kreativitet, gå over til Brain Pickings.

Chuck Close på kreativitet, arbeidsmoral og problemløsing kontra problemskaping | Hjerneplukk